Domů > Novinky > Poděkování SeniorCentru Slivenec od naše klienta

SeneCura SeniorCentrum Slivenec

Poděkování SeniorCentru Slivenec od naše klienta

2017-10-20T15:17:10+00:00 9. 5. 2019|Praha - Slivenec|

Každý, kdo řeší nepříznivou zdravotní situaci svého blízkého, zjistí, jak je to obtížné.

Nemoc manžela nás zasáhla stejně, jako každou jinou rodinu – nepočítali jsme s ní, nebyli jsme připraveni, neuměli jsme situaci řešit. A vše jsme se učili za pochodu. Největším problémem bylo, že kromě nás nebyl v místě bydliště nikdo, kdo by pomohl. Žádná organizace, pečovatelská služba, charita či domov.

V situaci, kdy manželka nemůže opustit práci, a dospělé děti musí zajišťovat vlastní rodinu nebo žijí mimo bydliště postiženého seniora, pak mnoho možností nezbývá. Žádný domov v našem kraji nebyl schopen manžela přijmout. Jediné pracoviště byl DZR SeneCura – Slivenec.

Podle internetových zdrojů nabízí tento domov nejen ubytování a běžnou péčí, ale i nadstandardní aktivity, etické jednání s nemocným, komunikaci s rodinou i zvýšený zájem personálu. Mohu jedině potvrdit, že všeho se nám skutečně dostalo. Byli jsme důkladně informováni, komunikace probíhá bez zdržení, je vstřícná. Nejen sociální pracovnice, ale celý personál se opravdu o klienta i jeho rodinu zajímá. Každý, koho v domově potkáme, nás zdraví a vítá. I proto se zde manžel cítí dobře, nemá pocit obtěžujícího klienta, těší se na další aktivity, o těch realizovaných spontánně vypráví.

Protože však dojezdová vzdálenost od místa našeho bydliště je veliká, volíme ukončení zdejšího pobytu. Nevím, zda v novém domově se setkáme s obdobně milým, vstřícným a profesionálním jednáním. Každopádně zdejší moderní prostory a zejména tolerantní, důstojné, věcně odpovídající, chápavé a pozitivně vstřícné přijetí má velmi vysoký kredit, který bude jakýkoli jiný „běžný“ domov asi jen obtížně dosahovat.

Chci upřímně poděkovat celému místnímu personálu za citlivý a v nejlepším slova smyslu profesionální přístup ke klientům. Tato nesmírně záslužná a nelehká práce si zasluhuje mnohem vyšší ocenění a společenský status.

Proto alespoň za sebe: „Upřímně děkuji – za klienta i jeho rodinu“.

1.5.2019

Mgr. Šárka Gabrielová