Domů > DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SeneCura SeniorCentrum Slivenec
  • Život pokračuje s námi

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poslání

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory se sníženou soběstačností zachovávat důstojný život v příjemném prostředí.“

Posláním SeniorCentra se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina

Lidé, kteří dosáhli 55 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory způsobená Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo ostatních typů demencí je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

Cíl

  • Podporovat a motivovat klienta v udržení soběstačnosti v základních úkonech sebeobsluhy.
  • Podporovat klienta pomocí sociálních vazeb a vytvářením podmínek pro aktivní trávení volného času v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.
  • Podporovat klienta v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím. 

Zásady naší práce

  • Týmová práce.
  • Vzájemná důvěra a respekt.
  • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
  • Respektování práva volby.
  • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
  • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
  • Úcta k člověku.

Poskytované služby

Ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Stravování (výběr ze dvou jídel k obědu, 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy).
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství (např. vyřízení příspěvku na péči).
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, komunikace s úřady.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

SeniorCentrum Slivenec dále poskytuje:

Bohatý výběr volnočasových aktivizačních činností například tvořivá dílna, domácí činnosti, trénink paměti, zdravotní cvičení, muzikoterapie, canisterapie, křeslo pro hosta, filmový klub, společný workshop s dětmi, kulturní a společenské akce v zařízení i mimo něj. Domov zprostředkovává další služby jako je kadeřník, pedikúra, dovoz osobních nákupů, masáže aj.

Domov se zvláštním režimem Praha Slivenec jedním pohledem

  • Kapacita služby DZR je 95 lůžek
  • Jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje se sociálním zařízením
  • Terapeutická zahrada
  • Na každém oddělení je klubovna určená pro setkávání klientů s rodinou a přáteli
  • Programy: roční přání, program fitness, výměnné pobyty, večeře při svíčkách, oslavy narozenin
  • Ergo- a fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie
  • Bohaté aktivizační programy, masáže, pedikúra, Wi-Fi
  • Skvělá dopravní obslužnost
  • Služby praktického lékaře a psychiatra